Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA OSOITE
RM-Micro Solutions Ay
Kaivopellontie 4
36600 Pälkäne
Puh. 050 3789 289
Y-Tunnus 2381598-2

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Andrejeff Mira

REKISTERIN NIMI
RM-Micro Solutions Ay:n asiakasrekisteri (Asiakasrekisteri)

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisterissä olevien tietojen olemassaolon perustana on yrityksen RM-Micro Solutions Ay:n ja asiakkaan välillä tapahtunut tilausperusteinen toimenpide (työtilauspyyntö asiakkaan toimesta). Rekisterissä olevien tietojen ensisijainen käyttötarkoitus on yrityksen RM-Micro Solutions Ay:n ja tämän asiakkaiden välillä tapahtuvan asiakassuhteen ylläpito. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää yrityksen ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen perustuvaan toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä yrityksen toimesta tapahtuvaan tiedottamiseen. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä luovuttamasta tietojaan rekisteriin.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen, johon kuuluvat työtilauksiin kytkeytyvät toimenpiteet (esim. laskutus). Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin tiedot perustuvat asiakkaan ilmoittamiin tietoihin, joiden paikkansapitävyys tarvittaessa tarkistetaan ulkopuolisesta tietolähteestä (esim. Fonecta Finderista).

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää asiakkaan

  • etu- ja sukunimen
  • postiosoitteen
  • puhelinnumeron
  • sähköpostiosoitteen
  • asiakkaan ja rekisterin ylläpitäjän välisen työtilaushistorian
  • mahdolliset tiedot asiakkaan tietoteknisistä laitteista

TIETOJEN LUOVUTUS
RM-Micro Solutions Ay ei luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja on kuitenkin mahdollista luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteri ei ole julkisesti saatavilla ja se sijaitsee RM-Micro Solutions Ay:n salasanalla suojatulla palvelimella, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää yritystä poistamaan tietonsa rekisteristä, mikäli se on laskutusperusteiseen tilaushistoriaan viitattuna mahdollista ja mikäli asiakassuhteeseen perustuvat toimenpiteet on suoritettu molempien osapuolien toimesta.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa Rekisterin pitäjän nimi ja osoite sekä rekisteriasioita hoitava henkilö).